Tel: 0904.254.234

logo

Các Thông Số Của Ống Thép

Hiển thị # 
TIÊU CHUẨN KS D3566 Viết bởi Super User 3116
TIÊU CHUẨN CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN Viết bởi Super User 1111
TIÊU CHUẨN ASTM Viết bởi Super User 2109
ỐNG THÉP ĐÚC VÀ ỨNG DỤNG Viết bởi Thép Vina 3217
TIÊU CHUẨN API-5L Grade B Viết bởi Thép Vina 7512
ỐNG THÉP MẠ KẼM VÀ ỨNG DỤNG Viết bởi Thép Vina 4006
PHÂN BIỆT ỐNG THÉP ĐÚC VÀ ỐNG THÉP HÀN Viết bởi Thép Vina 5390
Thép Hộp mạ Kẽm Viết bởi Thép Vina 2992