Tel: 0904.254.234

logo

Liên hệ

logo

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ INOX VINA

Địa chỉ: Km 36+900, Quốc lộ 10, Tân Trung, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: (0225)3 572 638 | Fax: (0225)3 572639 

Website: http://ongthepvina.com.vn | Email: thepinoxvina@gmail.com